Välkommen

Allt i berg ab är ett bergsprängningsföretag som utför stora och små sprängarbeten allt från pallsprängning till inomhussprängning. 
Vi har som specialitet att spränga i vibrationskänslig miljö.

Vår viktigaste resurs är våra fem medarbetare med högt yrkeskunnande.